Emblemàtics

Emblemàtics
Identitat visual

Creació de la identitat gràfica d’aquesta associació, que pretén preservar els oficis i els comerços més emblemàtics, uns 400 a Barcelona.

Identitat visual i papereria
Suports gràfics
Senyalització

Assoc. Emblemàtics Barcelona