Coneix a Hello Kitty

Coneix a Hello Kitty
Disseny editorial – Llicència

Qui és la Hello Kitty? Per descriure aquest personatge vam observar tota la seva trajectòria i vam descobrir que és molt més que una icona, és un personatge amb una pila de somnis.

Idea original del projecte
Creació de textos
Disseny i maquetació de l’àlbum il·lustrat

Medialive Content