EL laboratorio de Mario

El laboratorio de Mario
Disseny editorial

Vam dissenyar la primera aventura de la sèrie protagonitzada per Mario, amb requadres de text, jocs tipogràfics i un munt d’il·lustracions.

Creació del projecte
Disseny de col·lecció, cobertes i interiors

Medialive Content