WeGo Barcelona

Wego
World e-Governments Organization of Cities and
Local Governments
Gràfica promocional

WeGO és un organisme cooperatiu internacional que fomenta la col·laboració i l’intercanvi de coneixements entre ciutats interessades a millorar el seu dia a dia amb noves tecnologies. Per a la seva segona Assemblea General, celebrada a Barcelona, ens van encarregar la creació d’una identitat pròpia, potenciant la imatge de xarxa i de moviment. Vam dissenyar els suports gràfics i la senyalització dels esdeveniments.

Identitat visual
Suports gràfics
Senyalització de l’esdeveniment

Ajuntament de Barcelona

WeGo Barcelona

Wego
World e-Governments Organization of Cities and
Local Governments
Gráfica promocional

WeGO es un organismo cooperativo internacional que fomenta la colaboración y el intercambio de conocimientos entre ciudades interesadas en mejorar su día a día con nuevas tecnologías. Para su segunda asamblea general, realizada en Barcelona, nos encargamos de crear una identidad propia, potenciando la imagen de red y de movimiento. Diseñamos los soportes gráficos y la señalización de los eventos.

Identidad visual
Soportes gráficos
Señalización del evento

Ajuntament de Barcelona