Get to know Hello Kitty

Get to know Hello Kitty
Editorial design – Licensing

Who really is Hello Kitty? We took a look at the character throughout her career, and we discovered that she is much more than an icon, and is a character with many dreams.

Original project idea
Text creation
Design and layout of the illustrated album

Medialive Content

Coneix a Hello Kitty

Coneix a Hello Kitty
Disseny editorial – Llicència

Qui és la Hello Kitty? Per descriure aquest personatge vam observar tota la seva trajectòria i vam descobrir que és molt més que una icona, és un personatge amb una pila de somnis.

Idea original del projecte
Creació de textos
Disseny i maquetació de l’àlbum il·lustrat

Medialive Content