Boardevaluaties en boardroomdynamiek & Virtual boardroom | Boardroom

De New York Stock Exchange eist dat een besturen betreffende alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar dezelfde zelfevaluatie uitvoeren om vast te koppeltjes of de comités plus haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van dit oefening ben ervoor te zorgen datgene besturen belanden bemand en geleid met gepaste manier; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn boven het nakomen van hun verplichtingen; en dat daar betrouwbare processen zijn door aan een basisvereisten bij voldoen op gebieden bijvoorbeeld strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, alhoewel veel directeuren tevreden is met de taak die zij en hun medebestuursleden vervullen, een boardevaluaties en de evenement van een directiekamer langs verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens een onderzoek van The Miles Group en het Rock Centre for Corporate Governance aan het Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal betreffende 1 zelfs 5 in termen van effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” is en één “niet met allemaal effectief “). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hen board betreffende de vaardigheden en belevenis beschikt die nodig bestaan om toezicht te houden bij hun bedrijf.

boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijk significante negatieve gevoelens eruit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Alleen de helft (55%) van de diensten die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en alleen een derde (36%) zijn van mening dat hen bedrijf een prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed moet beoordelen. Meer aandacht voordat individuele beoordeling is dezelfde noodzakelijke stap om een prestaties van de groep geaggregeerd erbij waarborgen. Bestuurders hebben eveneens slechts een bescheiden tevredenheid over de dynamiek met de directiekamer. Slechts tweederde (64%) betreffende de bestuurders is ervan overtuigd dat hun bestuur open positie voor nieuwe standpunten; maar de helft is ervan overtuigd datgene hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en minder dan het helft (46% procent) ben ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is betreffende mening dat een deel van het bestuurders dezelfde te uitgestrekte invloed bezit op beslissingen van het raad van bestuur (een dynamiek deze “een bestuur binnen beslist raad” werd genoemd). Een typische directeur is betreffende mening dat ten minste één collegadirecteur uit hen bestuur moet worden verwijderd omdat deze persoon niet effectief is. Dit is verontrustende statistieken die suggereren dat dikwijls bedrijven genkel raadsevaluaties gebruiken om het bijdrage digital boardroom met hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans bij een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en worden vaak uitgevoerd door het general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken en de bijbehorende standaarden. De onderzoekt bijvoorbeeld of het bedrijf bestaan comités met de passende manier heeft gestructureerd; alsof het handelsbedrijf voldoet bij de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank plus andere statelijke en regulerende statuten; plus of u bedrijf zich houdt bij een reeks processen deze in overeenstemming zijn bij de kwasi beste praktijken die sedert bestuursorganen en bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar ook meer waardevormende deel van het evaluatieproces van het raad zijn om het bijdrage met individuele bestuurders en het interpersoonlijke en groepsdynamiek betreffende bestuursleden te beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens aangeven, wordt die oefening vaak niet met een rigoureuze manier uitgevoerd en bij veel bedrijven is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Deze houding zijn een vergissing. Hoewel de moeilijker plus tijdrovender is, biedt een beoordeling met individuele leden en interpersoonlijke dynamieken het grootste mogelijkheid tot verbetering door een rollen, het bijdrage plus de effectiviteit van allemaal bestuurslid erbij onderzoeken.